Site announcements

Picture of Bình Nguyễn Duy
Sửa lại họ và tên trên LMS
by Bình Nguyễn Duy - Sunday, 6 May 2018, 9:04 PM
 

Các em sinh viên thân mến,

Để chuẩn bị cho các thầy cô xuất điểm Hồ sơ học phần và đánh giá thái độ học tập, các em cần sửa lại họ và tên của mình trên trang web này theo quy tắc sau:

1. Họ và tên đầy đủ, tiếng Việt có dấu, viết HOA chữ cái đầu.

2. Surname là họ, First name là tên.

Để sửa ...

Read the rest of this topic
(139 words)
 
Picture of Bình Nguyễn Duy
Về việc đăng ký tài khoản và lấy lại mật khẩu
by Bình Nguyễn Duy - Thursday, 22 March 2018, 9:42 AM
 

Các em sinh viên đã đăng ký tài khoản trên khoaspnn.edu.vn cần vào email của chính mình, mở email ra và kích vào đường link xác nhận được gửi kèm. Nếu em nào không có email xác nhận gửi cho mình thì kiểm tra lại địa chỉ email của mình khi đăng ký đã đúng chưa, chưa đúng thì đăng ký lại. Nếu chưa ...

Read the rest of this topic
(136 words)
 
Picture of Bình Nguyễn Duy
Cách lấy lại mật khẩu khi bị quên.
by Bình Nguyễn Duy - Wednesday, 7 March 2018, 9:07 PM
 

Nếu các bạn lỡ quên mật khẩu, các bạn làm theo hướng dẫn trong file gửi kèm nhé.