Available courses

KỸ NĂNG TỔNG HỢP 2_01

KỸ NĂNG TỔNG HỢP 2_01

Course

Kỹ thuật giảng dạy tiếng Anh 1

Kỹ thuật giảng dạy tiếng Anh 1

7. Mục tiêu của học phần: 7.1 Kiến thức:   Sinh viên c...
Course

English 2

English 2

Grammar and Vocabulary
Course

Đọc Viết 6_ Cô Cao Phương

Đọc Viết 6_ Cô Cao Phương

Course

Kỹ thuật giảng dạy ngữ liệu Tiếng Anh

Kỹ thuật giảng dạy ngữ liệu Tiếng Anh

1. Mô tả môn học Môn học KỸ THUẬT GIẢNG DẠY NGỮ LIỆU là môn c...
Course

Đọc - Viết 4 Ms Tường

Đọc - Viết 4 Ms Tường

Course

KNTH6

KNTH6

Course

nghe noi 6

nghe noi 6

QƯEWRWE
Course

Đọc-Viết 4_K57_Nhóm lớp 2

Đọc-Viết 4_K57_Nhóm lớp 2

Đọc-Viết 4, K57, nhóm lớp 2 (Học kỳ 2 năm học 2017-2018)
Course

nghe nói 6

nghe nói 6

Course
Self enrolmentSelf enrolment

general english 2

general english 2

Course

Kĩ năng tổng hợp 2

Kĩ năng tổng hợp 2

Course

Nghe Nói 6

Nghe Nói 6

Course
Self enrolment

Đọc-Viết 4_Nhóm lớp 1

Đọc-Viết 4_Nhóm lớp 1

Đây là môn học của cô Tùng: Giành cho Nhóm lớp 1_K57, Đọc viết 4, h...
Course
Self enrolment

Phonetics - Phonology

Phonetics - Phonology

Course

Contrastive Linguistics

Contrastive Linguistics

PREFACE           Thi...
Course

Lexicology-Semantics

Lexicology-Semantics

Course

Introduction to Linguistics

Introduction to Linguistics

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC AN INTRODUCTION TO LINGUISTICS 1. LAN...
Course

Lý luận dạy học và phân tích chương trình

Lý luận dạy học và phân tích chương trình

1. Mục tiêu của môn học: ·     Kiến thức: ...
Course

Phương pháp nghiên cứu khoa học bộ môn Tiếng Anh

Phương pháp nghiên cứu khoa học bộ môn Tiếng Anh

1. Mục tiêu của môn học: ·     Kiến thức: &...
Course

Giảng dạy Kỹ năng ngôn ngữ

Giảng dạy Kỹ năng ngôn ngữ

1. Mô tả môn học Môn học GIẢNG DẠY CÁC KỸ NĂNG NGÔN NGỮ là mô...
Course

English 1 CDIO

English 1 CDIO

Unit 1 to Unit 5
Course

English for socializing

English for socializing

Course

Homework online

Homework online

Course

English 1 Term 1

English 1 Term 1

 This course is created for non-English majored students at Vi...
Course

English 2 CDIO

English 2 CDIO

Tiếng Anh 2 là học phần ngoại ngữ bắt buộc trong chương trình đào ...
Course

General Linguistics

General Linguistics

Môn học cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về các đường h...
Course

ICT in Foreign Language Teaching_ QuangBinh

ICT in Foreign Language Teaching_ QuangBinh

Course

Site announcements

(No announcements have been posted yet.)