Site announcements

Picture of Bình Nguyễn Duy
Về việc đăng ký tài khoản và lấy lại mật khẩu
by Bình Nguyễn Duy - Thursday, 22 March 2018, 9:42 AM
 

Các em sinh viên đã đăng ký tài khoản trên khoaspnn.edu.vn cần vào email của chính mình, mở email ra và kích vào đường link xác nhận được gửi kèm. Nếu em nào không có email xác nhận gửi cho mình thì kiểm tra lại địa chỉ email của mình khi đăng ký đã đúng chưa, chưa đúng thì đăng ký lại. Nếu chưa ...

Read the rest of this topic
(136 words)
 
Picture of Bình Nguyễn Duy
Cách lấy lại mật khẩu khi bị quên.
by Bình Nguyễn Duy - Wednesday, 7 March 2018, 9:07 PM
 

Nếu các bạn lỡ quên mật khẩu, các bạn làm theo hướng dẫn trong file gửi kèm nhé.

Picture of Bình Nguyễn Duy
Hướng dẫn sử dụng!
by Bình Nguyễn Duy - Tuesday, 6 March 2018, 10:08 AM
 

Các em sinh viên khi đăng ký cần lưu ý:

NẾU CÓ VẤN ĐỀ TÀI KHOẢN, ĐĂNG KÝ, GHI DANH, CÁC EM LIÊN HỆ GIÁO VIÊN ĐỂ ĐƯỢC XỬ LÝ!

1. Email đăng ký cần phải chính xác từng ký tự và đúng email của mình (không được viết HOA, không phải email của ai khác), không được khai email ảo, nếu không thư xác nhận...

Read the rest of this topic
(309 words)