Sinh viên sẽ được trang bị một số kỹ năng cần thiết để có thể tự mình giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong quá trình dịch thuật như kỹ năng đoán nghĩa của từ và cụm từ, kỹ năng lựa chọn từ ngữ chính xác, kỹ năng phân tích các phép liên kết trong văn bản nguồn và sử dụng các phép liên kết trong văn bản dịch, kỹ năng xử lý các câu dịch có cấu trúc phức tạp. Bên cạnh đó, sinh viên cũng được làm quen và tiếp cận với kiến thức thuộc các chủ đề mà các em có nhiều khả năng sẽ làm việc sau khi ra trường như Kinh tế, Tài chính, Khoa học kỹ thuật và công nghệ và các vấn đề xã hội.