Site announcements

Cách lấy lại mật khẩu khi bị quên.

 
Picture of Nguyễn Duy Bình
Cách lấy lại mật khẩu khi bị quên.
by Nguyễn Duy Bình - Wednesday, 7 March 2018, 9:07 PM
 

Nếu các bạn lỡ quên mật khẩu, các bạn làm theo hướng dẫn trong file gửi kèm nhé.