Site announcements

Về việc đăng ký tài khoản và lấy lại mật khẩu

 
Picture of Nguyễn Duy Bình
Về việc đăng ký tài khoản và lấy lại mật khẩu
by Nguyễn Duy Bình - Saturday, 2 June 2018, 9:52 PM
 

Các em sinh viên đã đăng ký tài khoản trên khoaspnn.edu.vn cần vào email của chính mình, mở email ra và kích vào đường link xác nhận được gửi kèm. Nếu em nào không có email xác nhận gửi cho mình thì kiểm tra lại địa chỉ email của mình khi đăng ký đã đúng chưa, chưa đúng thì đăng ký lại. Nếu chưa làm được thì hỏi bạn bè hoặc thầy, cô giáo đang dạy mình. Việc gửi email xác nhận được làm hoàn toàn tự động. Admin không can thiệp nên các em không được yêu cầu admin gửi email xác nhận. Không dùng địa chỉ duybinhdhv@gmail.com để đăng ký hay để lấy lại mật khẩu.

Lưu ý:

1- email phải chính xác (không được viết hoa), đăng ký xong phải vào hộp thư email của chính mình, mở email đã được gửi đến và kích vào đường link xác nhận.

2. Phải ghi họ và tên đầy đủ để khi giảng viên xuất điểm biết rõ cụ thể sinh viên nào.

Các em có thể tự lấy lại mật khẩu theo hướng dẫn.

Trân trọng.